இன்று முதல் எரிபொருள் விலை குறைகிறது

(FILES) In a file picture taken on February 28, 2012 a motorist refuels at a gas pump in the northern city of Lille. French Prime Minister Jean-Marc Ayrault promised on August 22, 2012 a modest and temporary cut to the taxes on petrol and diesel in order to reduce pump prices for drivers. AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUENPHILIPPE HUGUEN/AFP/GettyImages

(இன்று முதல் எரிபொருள் விலை குறைகிறது)

இன்று முதல் எரிபொருள் விலை குறைகிறது.

ஒக்டேன் 92 பெற்றோல் 2 ரூபாவாலும்ஒக்டேன் 95 பெற்றோல் 5 ரூபாவாலும்சுபெர் டீசல் 5 ரூபாவாலும் குறைகிறது.
சாதாரண  டீசல் விலைகளில் மாற்றமில்லை.
92 Octane reduced by Rs.2, new price Rs.136.95 Octane reduced by Rs.5, new price Rs.159Super diesel reduced by Rs.5, new price Rs.131Auto diesel remains unchanged at Rs.104.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*