பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது.. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ் உறுதி செய்தார்.

(பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது.. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ் உறுதி செய்தார்.)

பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ சற்று முன் BBC சேவைக்கு  உறுதி செய்தார்.  ஜனாதிபதி மைத்ரீபால சிரிசேன அவர்களின் கையொப்பத்துடன் வர்தமானி அறிவித்தல் இன்றிரவு வெளியாகும்.

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*