புனித மக்காவில் இணைந்த றிசாத்தும், ஹக்கீமும்

(புனித மக்காவில் இணைந்த றிசாத்தும், ஹக்கீமும்)

உம்றா கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக றிசாத் மற்றும் ஹக்கீம் தலைமையிலான குழுவினர் புனித மக்காவுக்கு சென்றுள்ளனர். இதன்போது அங்குவைத்து அவர்கள் பிடித்துக்கொண்ட படங்கள்.

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*