முன்னாள் இராணுவத் தளபதி காலமானார்

(முன்னாள் இராணுவத் தளபதி காலமானார்)

முன்னாள் இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் ரொஹான் தலுவத்த தனது 77 வயதில் காலமானார்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*