விமல் வீரவன்ச வீடமைப்பு மற்றும் சமூக நல அமைச்சராக நியமனம்

விமல் வீரவன்ச வீடமைப்பு மற்றும் சமூக நல அமைச்சராக நியமனம் பெற்றுள்ளார்.

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*