அட்டாளைச்சேனையின் முதலாவது பள்ளிவாசல்

2019-02-20 admin 0

(அட்டாளைச்சேனையின் முதலாவது பள்ளிவாசல்) •1815 ஆண்டளவில் பிபில பிரதேசத்திலுள்ள “கொட்டாவோ”என்ற கிராமத்திலிருந்து மக்கள் இங்கு வந்து குடியமர்ந்தனர் “அட்டாளை” கட்டி சேனைப்பயிர்செய்கையில் ஈடுபட்டனர் அம்மக்களினால் இப்பள்ளிவாசலுக்குக் கால்கோலிடப்பட்டனபின்னர் சின்னகமது முல்லைக்காரர்,கோழியன் ஆராய்ச்சி,குப்பையன் பொலிஸ் விதானை ஆகியோர் […]