இஸ்லாமியத் தாயின், கல்வித் தாகம் (படங்கள்)

(இஸ்லாமியத் தாயின், கல்வித் தாகம் – படங்கள்)

படத்தில் இருக்கும் சகோதிரியின் பெயர் ஜிஹான் தாப். ஆப்கானை சார்ந்தவர். தனது பல்கலைகழக தேர்வில் பங்குகொள்ள வந்த அவர் தனது பால்குடிமாற குழந்தையோடு வந்தார். அந்த குழந்தையை பராமரித்து கொண்டே, அவர் தேர்வு எழுதும் காட்சியை தான் படம் விளக்குகிறது.
 

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

WhatsApp Image 2018-06-22 at 15.22.16

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*