எங்கள் பள்ளி வாசலுக்கு வாருங்கள் ! #தர்கா நகர்

(எங்கள் பள்ளி வாசலுக்கு வாருங்கள் ! #தர்கா நகர்)

தர்கா நகர் தெருவுப் பள்ளிவாசலில்  அந்நிய மதத்தவர்களுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட எங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வாருங்கள் என்ற நிகழ்ச்சி இன்று மிக விமர்செயாக நடை பெறுகிறது. இதன்போது எடுத்த புகைப்படங்களை காணலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*