நாடு முழுவதிலுமுள்ள தேசிய பாடசாலைகளுக்கு 353 அதிபா் பதவி விண்ணப்பம்

(நாடு முழுவதிலுமுள்ள தேசிய பாடசாலைகளுக்கு 353 அதிபா் பதவி விண்ணப்பம்)

நாடு முழுவதிலுமுள்ள தேசிய பாடசாலைகளுக்கு 353அதிபா் பதவிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ள அதில் 32 முஸ்லீம் பாடசாலைகள் பின்வருமாறு

For the post of Principal for National Schools – calling application today(20th) News papers Totally 353 vacancy exist island wide schools, out of 32 Muslim National School also Vacancy exist Qualification .Sri Lanka Education Administrative Service Gr I , II, III, or Principal Gr I ,II III can apply .
Muslim National School Vacancy for the post of Principal

Colombo Muslim Ladies College,
Colombo Hameed Al Hussainiya
Aluthgama Muslim Ladies College
Beruwela Al Humaisara
Murthagamulla Al Mannar Muslim Central Vidyalaya
Kandy Zahira Vidyalya
Kandy Badudeen girls School
Mathala Zahira College
Ukuwella Ajmir Muslim Maha vid.
Kothmale Al Mihaj Nationla sch.
Weligama Arafa Vidiy.
Gindthodda Zahira Vid
Hambanthodda Zahira Vid.
Mannnar Al Ashar Vid
Mannar Muzally Vid
Kinniya Al Aksa Vid.
Eravur Aligar Cenral College
Valichenai Al Noor Vid
Oddamavadi Cental College
Kathankudy Meer Balika
Kathankudy Central College
Akraipattu Central College
Kalmunai Zahira College
Ninthavur Al-Ashraq College
Sammanthurai Central College
Addalichnai Central College
Kekunugella Musllim Vid
Parakatheniya Muslim central College
Puttalm Central College
Anurahapura Zahira College
Badulla Kurthalava Muslim Vid.
Mavanalla Zahira College

-அஷ்ரப் ஏ சமத்-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*