பதவி விலகினார் விஜயகலா

(பதவி விலகினார் விஜயகலா)

சிறுவர் மற்றும் மகளிர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சு பதவியில் இருந்து விலக தீர்மானித்துள்ளதாக விஜயகலா மகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*